Aktuálně

archiv

Prezenční výuka, informace

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
na základě rozhodnutí MŠMT se

od 12. dubna 2021 umožňuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v ZUŠ.

Výuka bude mít až do odvolání tuto podobu:

Individuální obory - individuální prezenční výuka
Kolektivní obory - distanční výuka + individuální konzultace

( individuální konzultace = jeden žák a jeden pedagogický pracovník)

Důležité informace související s provozem školy

žáci ZUŠ nepodléhají povinnosti testování. Testováni budou pouze učitelé

vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům s ochranou dýchacích cest dle aktuálního nařízení MZ

v rámci vzdělávacích aktivit, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí mít žáci při vzdělávání ochranu dýchacích cest

forma organizace vstupu do budovy zůstává stejná, tj. učitel vyzvedne žáka před budovou ZUŠ a umožní mu vstup do budovy. Po vstupu do budovy musí žák dodržovat nařízená hygienická pravidla, tj. pravidla 3R (ruce, roušky, rozestupy)

V případě dotazů se neváhejte obrátit na svého učitele nebo kancelář školy.

Jiří Žerníček
ředitel školy