Distanční výuka

14. 10. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

usnesením Vlády ČR a MŠMT ze dne 12. října 2020, se od středy 14. 10. 2020 včetně  zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách.

Z tohoto důvodu Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace od středy 14. října do pátku  23. října opět povinně přechází na výuku distanční formou.

Distanční výuka se týká jak kolektivních tak i individuálních oborů.

Tato nařízení ruší předchozí usnesení vlády.

Účast na této formě vzdělávání je pro žáky ZUŠ dobrovolná.
V případě, že se Vaše dítě nebude moci distanční výuky z jakéhokoliv důvodu účastnit, zákonný zástupce musí dítě řádně omluvit, a to písemným sdělením vyučujícímu a omluvením dítěte do školního systému IZUŠ. 

 Neúčastí na této formě výuky však nevzniká nárok na vrácení poměrné částky z úplaty na vzdělání.

Dále připomínáme, že na dny 26. a 27. října 2020 jsou MŠMT vyhlášeny dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. a 30. 10.

S pozdravem a přáním pevného zdraví


Jiří Žerníček
ředitel ZUŠ Blansko

Přehled akcí