Děti hrají BAROKO

Ve středu 12. dubna děti z rájecké pobočky a ZUŠ Blansko hrály pro žáky ZŠ barokní hudbu. Formou výchovných koncertů předvedly vokální, instrumentální  sólovou, i komorní hru. Tanečnice v barokních kostýmech zatančily krásný menuet. Celým koncertem slovem provázela paní učitelka Karolína Pytelová.

Archiv galerií