Akordeon

Akordeon je mnohohlasý hudební nástroj, který od doby svého vzniku v roce 1822 prodělal období nesmírné obliby i odmítání.
Na ZUŠ Blansko má akordeonové oddělení dlouholetou tradici. Akordeon patří u nás mezi velmi oblíbené nástroje. Bývá spojován především s lidovou hudbou, ale jeho zvukové a interpretační možnosti jsou daleko širší. 

Akordeonové oddělení poskytuje rozvoj žáků po stránce hudební, emocionální a výrazové tak, aby se dokázali orientovat v různých stylech a žánrech, aby byli schopni interpretace jak sólové, tak i v nejrůznějších komorních uskupeních, eventuálně se dále vzdělávali v oboru. V přípravném studiu se snažíme o rozvoj přirozené muzikality nenásilně, formou hry a o zvýšení zájmu o zvolený nástroj.

Vedoucí: Jana Pernicová

Přehled hudebních souborů