Klarinet

Klarinet je jednoplátkový dřevěný dechový hudební nástroj. Jeho historie sahá až do roku 1700.  Název pochází z italského clarinetto – malá trubka, neboť jeho zvuk ve vyšších polohách připomíná zvuk trubky (clariny). Nástroj má široké využití v sólové hře (od klasických koncertů po skladby soudobých autorů), komorní hudbě (od dechových duet až po menší komorní soubory), je standardní součástí komorních i symfonických orchestrů a hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech (klasická hudba, jazz, dechová hudba atd.). Studium hry na klarinet je zahájeno výukou hry na přípravný dechový nástroj – zobcovou flétnu a to do té doby, než  je žák fyzicky vyspělý a má vyměněný mléčný chrup. Pokud žák nastoupí později a splňuje fyzické předpoklady,  může zahájit studium na klarinet bez přípravného nástroje. Klarinet škola žákům zapůjčuje.

Vedoucí: Jiří Boreš

Přehled hudebních souborů