Příčná flétna

Příčná flétna je z historického hlediska dechový dřevěný nástroj. Dnes se příčné flétny vyrábějí téměř výhradně z kovu. Je tradičně zastoupena ve všech symfonických, dechových i komorních orchestrech, velké využití má i v komorní hudbě a používá se i v jazzu.

Žák si během studia osvojí základy hry na příčnou flétnu a dle svých individuálních schopností je dále rozvíjí. Důraz je kladen na tvorbu tónu při správném postavení rtů a v souvislosti s problematikou správného dýchání. Získané znalosti může uplatnit interpretací skladeb s doprovodem dalších nástrojů, sólově i ve skupinových předmětech - komorní hra, soubor, orchestr.

Studium hry na příčnou flétnu je zahájeno výukou hry na přípravný dechový nástroj – zobcovou flétnu a to do té doby, než  je žák fyzicky vyspělý a má vyměněný mléčný chrup. Pokud žák nastoupí později a splňuje fyzické předpoklady,  může zahájit studium na příčnou flétnu bez přípravného nástroje.

Vedoucí: Martin Sobol

Přehled hudebních souborů