Zobcová flétna

Zobcová flétna je hudební nástroj s bohatou historií a literaturou.
Pro předškolní děti představuje, zvláště jako součást Orffovského systému, jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou.

Děti školního věku se mohou přes lidové písně a renesanční tance propracovat ke složitějším kompozicím barokním i moderním. Žák si během studia osvojí základy hry na zobcovou flétnu a dle svých individuálních schopností je dále rozvíjí. Důraz je kladen na tvorbu tónu v souvislosti s problematikou správného dýchání. Získané znalosti pak může uplatnit ve skupinových předmětech - komorní hra, souborová hra.


Dle individuálních schopností a dispozic žáka je možno zařadit výuku hry na altovou, tenorovou nebo sopraninovou zobcovou flétnu.

Vedoucí: Jiří Boreš

Přehled hudebních souborů