Klavír

Klavír patří k nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Uplatňuje se jako nástroj sólový i doprovodný ke všem ostatním hudebním nástrojům a zpěvu, ve hře komorní, jazzové, taneční i symfonické nejen ve sféře profesionální, ale i amatérské. 

Výuka hry na klavír je vhodná i pro nejmladší děti. Využíváme nejmodernějších metod k rozvíjení nejen hudebních schopností, ale i motoriky, pozornosti a intelektu. Dítě se během studia seznámí s různými hudebními styly a žánry a s jejich odlišnostmi při interpretaci. 

Hlavním cílem výuky je rozvoj osobnosti žáka tak, aby získal odborné hudební vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle svých schopností a zájmů v oblasti amatérské, v dalším odborném studiu i v oblasti profesionální. 

 

Výuka hry na klavír

Výuku hry na klavír je na naší škole možné začít u žáků navštěvující 2. třídu ZŠ. Ideální ovšem je začít s touto výukou již v předškolním věku ( nejlépe od pěti let ). Tato výuka je možná pouze přes občanské sdružení Art-tep fungující při naší škole ( další informace o výuce předškolních dětí jsou na stránkách www.art-tep.cz). 

Podmínkou pro zahájení výuky hry na klavír je obstarání si vhodného nástroje pro domácí cvičení. Pokud dítě nemá doma odpovídající nástroj, výuka hry na klavír není možná. Nejlepší pro výuku dětí je klasické pianino. Není nutné ovšem pořizovat nástroj nový. K těmto účelům postačí i starší nástroj, před koupí ovšem doporučujeme poradit se s odborníkem. Digitální klavíry, clavinovy a klávesy nejsou pro klasickou výuku hry na klavír vhodné. Výhodnou možností je také si pianino půjčit. Výše pronájmu se pohybuje kolem 350Kč za měsíc. Nástroj k zapůjčení je ve velmi dobrém stavu, prohlídnut odborníkem a naladěn. Bližší informace na stránkách: www.hudebnifond.cz, tel. 543211641 

 
Vedoucí: Mgr. Šárka Seďová Dis., Ph.D.

Přehled hudebních souborů