Kontrabas

Kontrabas nejhlubším smyčcovým nástrojem.
Vyvinul se koncem 16. století z basových viol da gamba. Dnešní kvartové ladění nástroje se užívá od roku 1782. Struny jsou v ladění D1 – A1 – D – G, notový zápis pro hru na nástroj je o oktávu výše.

Nástroj má využití nejen v souborech, orchestrech a jiných hudebních seskupeních, ale také jako sólový nástroj. Dle fyzické dispozice žáka lze výuku hry na kontrabas zahájit v osmi letech, výjimečně i dříve.

Zaměření výuky hry na kontrabas je nejen na sólovou hru, ale i souborovou, komorní a orchestrální.

Vedoucí: František Veselka

Přehled hudebních souborů