Basová kytara

Basová kytara (také baskytara nebo trochu nepřesně basa) je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou basové kytary je tedy především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ rytmu a podporuje harmonii.  Baskytara se v některých žánrech prosadila i jako sólový nástroj (jazz, latin, funky aj.)

 V tomto studijním zaměření má žák možnost studovat hru na basovou kytaru. Je ale také možné se s basovou kytarou souběžně vzdělávat na kytaru klasickou či elektrofonickou ( mnohdy je to potřebné pro využití žáků ve školních kapelách a souborech ). Není to však podmínkou. 

V případě hry na tyto dva příbuzné nástroje by žák studoval způsobem – jeden týden kytara basová, druhý týden kytara klasická, případně elektrofonická. Uplatnění žáka je především v tanečním orchestru nebo hudební skupině různého žánru. Důraz je kladen na výuku doprovodů basové linky, akordů a akordických značek, dále na hru z listu a hru podle akordických značek. V průběhu celého jedenáctiletého studia je možnost žákovi volby přestoupit z jednoho hlavního oboru na jiný / z basové kytary na obor kytara elektrofonická, popřípadě kytara klasická /.

Vedoucí: Miloš Pernica

Přehled hudebních souborů