Elektrofonická kytara

Elektrická kytara (správněji elektrofonická) je druh kytary, ve které elektromagnetické snímače převádějí chvění strun s ocelovým jádrem na elektrický proud, který je veden z kytary do zesilovače. S elektrickou kytarou se často používají nejrůznější efekty k úpravě zvuku. Výsledný zvuk významně ovlivňuje i použitý zesilovač a reproduktor. Kytary bývají nejrůznějších tvarů.

Ve výuce je kladen důraz na akordy, pentatonické stupnice, základní rytmy, na hru z listu a doprovodů skladeb dle akordických značek. Žák je veden k vystavění jednoduchých kytarových sól a k akordickým doprovodům v tzv. bluesové dvanáctce a doprovodům písní v TSD + II. a VI. stupeň. Velký prostor je věnován také improvizaci.Uplatnění žáka je především v tanečním orchestru nebo hudební skupině různého žánru. V průběhu celého jedenáctiletého studia je možnost žákovi volby přestoupit z jednoho hlavního oboru na jiný ( z el.kytary na obor kytara klasická, popřípadě kytara basová ).

Vedoucí: Miloš Pernica

Přehled hudebních souborů