Přípravné hudební oddělení

Přípravné studium I. stupně je určeno dětem v první třídě ZŠ. Je zaměřeno na všeobecné rozvíjení hudebnosti a vštěpování si základních hudebních pojmů. Přípravné studium ovšem slouží i k seznámení s jednotlivými uměleckými a hudebními obory, aby dítě získalo přehled a motivaci k výběru své další umělecké činnosti.  

 

Přípravné studium hudebního oboru je jednoleté. Způsob organizace přípravného studia pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

 

 

Přípravné studium II. stupně je určeno žákům, kteří nenavštěvovali studium I. stupně a mají více než čtrnáct let. 

 

Studium je jednoleté a je realizováno ve formě jedné vyučovací hodiny týdně, která je určena na individuální výuku hry na nástroj či zpěv v daném studijním zaměření.

Vedoucí: Jana Pernicová

Přehled hudebních souborů