Distanční výuka

05. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dne 1. října 2020 bylo vydáno Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020.

Celé znění nařízení:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Narizeni_KHS_jihomoravsky-kraj_c._3-2020.pdf

 

 Toto nařízení v bodě 3 omezuje provoz Základních uměleckých škol a zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. 

Z tohoto důvodu Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace od pondělí 5. října do pátku 16. října povinně přejde na výuku distanční formou. Účast na této formě vzdělávání je pro žáky ZUŠ dobrovolná. Neúčastí na této formě výuky však nevzniká nárok na vrácení poměrné částky z úplaty na vzdělání. Zákonný zástupce musí dítě řádně omluvit.

Třídní učitel Vašeho dítěte Vás bude kontaktovat a konzultovat podmínky ohledně možností výuky. V případě, že se Vaše dítě nebude moci distanční výuky z jakéhokoliv důvodu účastnit, prosím o písemné sdělení vyučujícímu a omluvení dítěte do školního systému IZUŠ. 

Věřím, že společnými silami tímto opatřením přispějeme ke zlepšení situace v našem okolí,
a brzy se opět budeme moci potkávat se všemi dětmi osobně.

Děkuji za pochopení

Jiří Žerníček
ředitel ZUŠ Blansko

Archiv novinek