Pokračování distanční výuky

02. 11. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

usnesením Vlády ČR ze dne 30. října 2020, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 02. listopadu 2020, se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách.

Z tohoto důvodu Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace od pondělí 02. listopadu do pátku  20. listopadu včetně pokračuje ve výuce distanční formou.

Distanční výuka se týká jak kolektivních tak i individuálních oborů.

Účast na této formě vzdělávání je pro žáky ZUŠ dobrovolná.
V případě, že se Vaše dítě nebude moci distanční výuky z jakéhokoliv důvodu účastnit, zákonný zástupce musí dítě řádně omluvit, a to písemným sdělením vyučujícímu a omluvením dítěte do školního systému IZUŠ. 

 Neúčastí na této formě výuky však nevzniká nárok na vrácení poměrné částky z úplaty na vzdělání.

S pozdravem a přáním pevného zdraví 
Jiří Žerníček, ředitel školy

Archiv novinek