Přihlášky do školy

Vážení rodiče, budoucí žáci naší školy,

těší nás zájem o studium na naší Základní umělecké škole Blansko. Prosím, pročtěte si níže uvedené informace, které Vám poskytnou užitečný návod, jak podat přihlášku do naší školy a provedou Vás v kostce tím, co se bude dít dále.

Děti do Základní umělecké školy jsou přijímany od 6 let věku, podmínkou je nástup do 1. třídy základní školy. Děti, které mají odklad, mohou podat přihlášku až o rok poději, tj. v sedmi letech.
Pro předškoláky doporučujeme podívat se na web spolku art-tep, kde se můžete podívat na syntetické obory určené právě dětem v tomto mladším věku.

Zápis žáků probíhá vždy začátkem června a nástup do školy je v září. První týden v září si přijatí žáci domlouvají se svým pedagogem rozvrh, od druhého týdne se již vyučuje dle rozvrhu.

Ohledně probíhajícího zápisu do školy a talentových zkouškách Vás budeme vždy dopředu informovat v místním tisku, na webu naší školy a na facebookových stránkách školy. V tomto týdnu se dostavte s dítětem k nám do školy. Nebudeme Vás nijak upomínat, je potřeba si na to myslet a informovat se.

Přihlášku můžete zasílat během celého roku přes web IZUŠ. Jde o informační web pro základní umělecké školy. Podání přihlášky je nezávazné, jde o Váš projevený zájem, až po domluvě s pedagogem a informaci z naší strany o přijetí žáka se stává přihláška závaznou.

Po vypsání této elektronické přihlášky Vás vedeme již v evidenci a během probíhajícího zápisu v červnu tak již nemusíte znovu vypisovat přihlášku. V případě přijetí žáka Vás pak elektronicky informujeme právě prostřednictvím tohoto systému, který používáme. Po přijetí žáka máte do tohoto systému rozšířený přístup a můžete skrz něj nahlížet do rozvrhu svého dítěte ( případně zřídit přístup i pro dítě, pokud už je na to způsobilé), sledovat si platby školného a aktuální dění ve škole.

Odkaz na podání elektronické přihlášky:  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

Jelikož je zájem o obory, ať už hudební, taneční, výtvarný či dramatický, každý rok vyšší, než je naše kapacita školy, doporučujeme si vždy před začátkem nového školního roku, např. během května, podat novou přihlášku, pokud jsme Vás z kapacitních důvodů nemohli přijmout, abychom věděli, že Váš zájem trvá.
Stejně tak upozorňujeme, že elektronické přihlášky vedeme v evidenci dva školní roky, pak je mažeme z důvodu ochrany osobních údajů a zájmu dalších dětí. Proto pokud Váš zájem trvá po delší dobu, buďte prosím s námi aktivně v kontaktu. Děkujeme za pochopení.

Pokud jsme nezodpověděli všechny Vaše otázky ohledně podání přihlášky, neváhejte nás kontaktovat. Telefon na sekretariát školy najdete v Kontaktech.