...

Výtvarný obor | Umění napříč časem. V kostce.

Umění napříč časem. V kostce.
[ nebo v kvádru? ]
 
Od pravěku po 20. století, malby a koláže zpracované dle výtvarného slohu a směru jednotlivých období, to vše v rámci výstavy prací žáků ZUŠ Blansko na blanenském Poduklí.
 
Projekt vznikl pod vedením našich výtvarníků, paní učitelky Evy Juračkové a pana učitele Libora Bartoše, z finanční podpory Města Blanska. Práce budou vystaveny do 18. listopadu 2022. 

Archiv galerií