...

Přihlášky do školy

Vážení rodiče, budoucí žáci naší školy,

těší nás zájem o studium na naší Základní umělecké škole Blansko. Prosím, pročtěte si níže uvedené informace, které Vám poskytnou užitečný návod, jak podat přihlášku do naší školy.

Děti do Základní umělecké školy jsou přijímany na základě úspěšného vykonání přijímací talentové zkoušky a do naplnění kapacity školy od 6 let věku, podmínkou je nástup do 1. třídy základní školy. Děti, které mají odklad, mohou podat přihlášku až o rok poději, tj. v sedmi letech.

Přijímací talentová zkouška pro žáky probíhá zpravidla v červnu a nástup do školy je v září. První den nového školního roku si přijatí žáci domlouvají se svým pedagogem rozvrh, podle kterého začne výuka.

Informace ohledně průběhu přijímání přihlášek do školy a přijímacích talentových zkouškách naleznete v časovém předstihu v místním tisku, na webu naší školy a na facebookových stránkách školy. 

Přihlášku můžete zasílat během celého roku přes web IZUŠ. Jde o informační web pro základní umělecké školy. Podání přihlášky je nezávazné, jde o Váš projevený zájem o studium v Základní umělecké škole. Po úspěšném vykonání přijímací talenotvé zkoušky, informaci z naší strany o přijetí žáka ke studiu a podpisu vytištěné přihlášky se stává přihláška závaznou.

Po vyplění elektronické přihlášky zůstávají uvedené údaje v evidenci. V případě přijetí/nepřijetí žáka Vás elektronicky informujeme prostřednictvím tohoto systému.

Po přijetí žáka ke studiu obdržíte do systému rozšířený přístup a můžete skrze něj nahlížet do dokumentů svého dítěte, sledovat si platby školného a aktuální dění ve škole.

Odkaz na podání elektronické přihlášky:  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V případě, že jsme uchazeče z kapacitních důvodů nemohli přijmout a Váš zájem o studiu trvá i nadále, doporučujeme v nadcházejícím školním roce vyplnit novou přihlášku, abychom věděli, zda Váš zájem trvá.
Stejně tak upozorňujeme, že elektronické přihlášky vedeme v evidenci jeden školní rok, následně je mažeme z důvodu ochrany osobních údajů a zájmu dalších dětí. Proto pokud Váš zájem trvá po delší dobu, buďte prosím s námi aktivně v kontaktu. Děkujeme za pochopení.

Pokud jsme nezodpověděli všechny Vaše otázky ohledně podání přihlášky, neváhejte nás kontaktovat. Telefon na sekretariát školy najdete v Kontaktech.