...

Hudební obor

Akordeon

Pedagogové: Jana Pernicová 
                        Jitka Langrová

více...

Housle

Pedagogové:Bc. Miroslava Kocmanová

                       MgA.  Michal Ševčík

                       Gabriela Zachovalová

                       

více...

Klasická kytara

Pedagogové:  Miloš Pernica

                        Karel Fleischlinger

                        Soňa Hermannová

                        Daniél Kéry

                 

                       

více...

Klávesové nástroje

Pedagogové: Bc. Miroslav Glycký

                        Jitka Langrová

                        Bc. Miroslava Kocmanová

                        František Veselka

                        Gabriela Zachovalová

více...

Klavír

Pedagogové: Mgr. Šárka Seďová Dis., Ph.D.

                        Vladislava Šafránková                     

                        MgA. Karla Suchomelová

                        Hana Sychrová

                        Tomáš Vala DiS.

                        Dominik Pernica

                        Ludmila Bunová

                        Klára Drápalová

                        

více...

Pěvecké oddělení

Pedagogové: Jitka Holišová

                        MgA. Kateřina Šujanová

                        Ivana Kopecká

                        

více...

Saxofon

Pedagogové: Jiří Žerníček

             

více...

Viola

Pedagogové: Bc. Miroslava Kocmanová

                       MgA. Michal Ševčík

                       

více...

Zobcová flétna

Pedagogové:    Jiří Boreš

                        Jiří Žerníček

                        Karolína Pytelová  

                        Martin Sobol

                   

 

                       

více...