...

Hudební obor

Housle

Pedagogové: 

 • Bc. Miroslava Kocmanová
 • MgA.  Michal Ševčík
 • Gabriela Zachovalová

více...

Klávesové nástroje

Pedagogové:

 • Bc. Miroslav Glycký
 • Jitka Langrová
 • Bc. Miroslava Kocmanová
 • František Veselka
 • Gabriela Zachovalová

více...

Klavír

Pedagogové: 

 • Mgr. Šárka Seďová Dis., Ph.D.
 • Vladislava Šafránková
 • MgA. Karla Suchomelová
 • Hana Sychrová
 • MgA. Ellen Velíšková
 • Mgr. art. Štefan Palfi
 • Dominik Pernica

více...

Viola

Pedagogové:

 • Bc. Miroslava Kocmanová
 • MgA. Michal Ševčík

více...