...

Kapičky a kapky

Kapky a kapičky je pěvecký sbor pro děti od pěti let pod vedením paní učitelky Kateřiny Šujanové. Rozvíjí rytmicko -harmonické cítění, smysl pro melodickou linku a sborové zpívání. 

                                                   BAREVNÉ KAPIČKY,

                                                   DOSTALY NOŽIČKY.

                                                   ZPÍVAJÍ PÍSNIČKY, 

                                                PRO VŠECHNY LIDIČKY. 

Přehled hudebních souborů