...

Trubka

Trubka je u široké veřejnosti vnímána jako nejtypičtější představitel dechových nástrojů žesťových.

V 21. století má velmi široké uplatnění nejen jako sólový, ale především jako skupinový nástroj v různých hudebních formacích hrajících klasický, jazzový, taneční, lidový, art rockový nebo současný moderní styl hudby.

Studium hry na trubku je zahájeno výukou hry na přípravný dechový nástroj – zobcovou flétnu a to do té doby, než  je žák fyzicky vyspělý a má vyměněný mléčný chrup. Pokud žák nastoupí později a splňuje fyzické předpoklady,  může zahájit studium na trubku bez přípravného nástroje.

Vedoucí: Jiří Boreš

Přehled hudebních souborů