...

Klávesové nástroje

Oddělení klávesových nástrojů na naší škole nabízí výuku na moderní, víceúčelový nástroj – keyboard.
Velkou výhodou nástroje je široká škála zvuků (imitace hudebních nástrojů nebo zvuků z civilizace) a možnost instrumentálních doprovodů, které nabízí žákům velice zajímavý materiál pro kvalitní hudební přednes.

Nástroj je možné využít jako sólový nebo doprovodný. Výuka je tedy nasměrována tak, aby byl žák schopen hrát na klávesový nástroj a zároveň se dobře orientoval v možnostech a vybavení elektronického nástroje a uměl je používat. Vedeme žáky k tomu, aby se naučili hrát skladby různých žánrů s využitím všech možností, které nástroj nabízí.

Učíme žáky využívat výhod technických parametrů nástroje a jeho dalších možností k postupnému přechodu od základů klasické techniky hry na klávesový nástroje a tvorby jednoduchých rytmicko-harmonických doprovodů k písním až k improvizaci, komorní a souborové hře a třeba až ke komponování a aranžování skladeb.

Vedoucí: Bc.Miroslav Glycký

Přehled hudebních souborů