...

Pěvecké oddělení

Zpěv je nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Cílem výuky sólového zpěvu je zvládnutí základní pěvecké a dechové techniky. Žák postupně získává takové pěvecké návyky, které mu umožní lehce, přirozeně a technicky správně interpretovat skladby dle jeho individuální vyzrálosti.

Výuka sólového zpěvu rozvíjí přirozený talent žáka, smysl pro intonaci a rytmus. Je respektován jeho hlasový vývoj včetně mutačního období, pracuje se na správné výslovnosti i umění výrazu při předvedení skladeb na veřejných vystoupeních.

Žák se seznámí s pěveckou literaturou od lidových písní přes baroko, klasicismus, romantismus, 20. století až po současnost.

Vedoucí: Jitka Hochmanová

Přehled hudebních souborů