...

Housle

Housle jsou smyčcový hudební nástroj a jsou nejmenší z rodiny houslových nástrojů, která ještě mimo jiné obsahuje violu a violonceloo. Mají hlubokou tradici v evropské klasické hudbě, většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla. Uplatňují se jak v sólové, tak komorní hře – v nejrůznějších seskupeních příbuzných nebo jiných nástrojů.

Výuku doporučujeme začít  u dětí v 6 – 7 letech, v případě mimořádného talentu i dříve.
Housle mohou být přípravným nástrojem pro studium na jiné (nejen smyčcové) hudební nástroje. Pro malé a začínající děti škola nástroj zapůjčuje.

Vedoucí: Mirka Kocmanová

Přehled hudebních souborů