...

Viola

Jedná se o smyčcový hudební nástroj s širokým uplatněním jak v sólové, tak i v komorní a souborové hře.
Viola je pro své charakteristické zabarvení nezastupitelná, v současné době je velmi žádaným nástrojem především pro kolektivní hru.

Ke hře na violu se přistupuje obvykle po ukončení 4. ročníku hry na housle. Ve výjimečných případech je možné začít s výukou dříve, eventuelně i bez předchozí průpravy hry na housle.

V případě možnosti a schopností se žák realizuje v  kolektivní hře i dříve než ve čtvrtém ročníku prvního stupně. Náplň 1. -  4. ročníku hry na violu je totožná se vzdělávacím obsahem vyučovacího předmětu hra
na housle.

Vedoucí: Mirka Kocmanová

Přehled hudebních souborů