...

Cimbál

Cimbál je lidový strunný nástroj s uplatněním především v lidových muzikách, ve kterých je nezastupitelný. Tento nástroj však v posledních letech  expanduje do oblasti hudby taneční a populární. Dochází k poptávce  hráčů na tento nástroj nejenom v regionech s bohatou folklorní tradicí, ale i v oblastech bez folklorní historie.

Výuka hry na cimbál je obvykle zahájena v sedmi letech, v případě mimořádného talentu i dříve. Získané schopnosti uplatňuje žák především v kolektivní hře. V případě nadstandardních dovedností a znalostí se žák prezentuje i jako sólový interpret.

Vedoucí: Mirka Kocmanová

Přehled hudebních souborů