...

Klasická kytara

Klasická kytara v sobě spojuje přednosti nástroje melodického i akordického. Uplatňuje se jako sólový nebo doprovodný nástroj, stejně tak se užívá v komorní a orchestrální hře.

K výuce se obvykle přijímají děti od šesti let, pokud mají odpovídající fyzické předpoklady i mladší. Základy hry na klasickou kytaru jsou výhodou při studiu příbuzných nástrojů ( elektrofonická kytara, basová kytara ). Hlavním cílem výuky je rozvoj osobnosti žáka, získání odborného hudebního vzdělání a kromě sólové hry také praktické využití kytary jako doprovodného nástroje.

Vedoucí: Miloš Pernica

Přehled hudebních souborů