...

Akordeonový soubor

Akordeonový soubor má na Základní umělecké škole Blansko dlouholetou tradici. Jeho vznik se datuje
v roce 1980, kdy ještě nesla naše škola název Lidová škola umění. Za vznikem tehdejšího akordeonového souboru stojí dva tehdejší významní pedagogové Antonín Boreš a Jana Vybíhalová. 

Po roce 1990 došlo k rozpuštění orchestru z důvodu nedostatku žáků.
Vzhledem k tomu, že akordeon zažívá v současné době renesanci a stále více žáků se věnuje hře na tento nástroj, mohl v roce 2002 vzniknout pod vedením Jitky Langrové nový akordeonový soubor. Nejprve se 
6-ti žáky, v současné době jich je i se žáky učitelky Pernicové z pobočky v Rájci 12.
Akordeonový soubor vystupuje pravidelně na veřejných akcích Základní umělecké školy, zejména na vánočních koncertech, koncertech populární hudby a na promenádních koncertech, které pořádá Město Blansko.
Ve repertoáru akordeonového souboru lze najít nejen lidové a populární písně, ale také charakteristické skladby pro akordeon, stejně jako transkribované barokní skladby. 
Ve školním roce 2014/2015 vznikl pod vedením J. Langrové tzv. Malý soubor, ve kterém se učí komorní
a souborové hře žáci 3. ročníku hry na akordeon. Tento soubor bude „základnou“ pro velký soubor (pro doplnění žáků, kteří odejdou).

Přehled hudebních souborů