...

Komorní pěvecký soubor

Součástí výuky sólového zpěvu na ZUŠ Blansko je i zpěv komorní. Komorní pěvecký soubor na Základní umělecké škole Blansko pracuje pod vedením učitelů Jitky Holišové a Evžena Holiše. Žáci mají možnost získat zkušenosti s vícehlasým zpěvem a možnost zapojit se do různých nástrojových obsazení, což vyžaduje již více schopností a dovedností. Komorní pěvecký soubor je proto tvořen žáky pěveckého oddělení od 4. ročníku I. stupně až po 4. ročník II. stupně. Pracuje ve dvou skupinách - mladší a starší žáci. Naším repertoárem jsou vícehlasé písně lidové, stará i romantická hudba, spirituály a mezi dětmi velmi oblíbené vícehlasy z muzikálů. Ve svém repertoáru máme také vánoční písně, koledy a církevní hudbu. Při svých vystoupeních spolupracujeme s ostatními soubory školy, například s orchestrem ZUŠ Blansko, Jazz Quartetem Rumena Jančeva, komorním smyčcovým souborem, cimbálovou muzikou a dalšími nástrojovými uskupeními ZUŠ Blansko. Vidět náši práci můžete na celoškolních akcích a na koncertech pěveckého oddělení jako je Vánoční koncert v dřevěném kostelíku nebo koncert muzikálových melodií, kde mají žáci možnost zpívat spolu s členkou Městského divadla v Brně a nositelkou ceny Thálie Hanou Holišovou.

 

Přehled hudebních souborů