...

Smyčcový soubor pod vedením Michala Ševčíka

se pod vedením učitele Michala Ševčíka utváří již osm let. V těchto letech se pravidelně účastní školních přehlídek, koncertů a jiných akcí, na kterých důstojně reprezentuje naši školu. Repertoár tohoto uskupení tvoří skladby starých renesančních mistrů, jako i mistrů baroka, klasicismu nebo romantismu. Jako bonus na svých koncertech využívá tento soubor svojí schopnosti adaptovat se také v oblasti populární hudby. V letech 2008 (2.místo) a 2011 (1.místo) se úspěšně prezentoval také v Krajských kolech soutěže ZUŠ, pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přehled hudebních souborů