...

Soubor bicích nástrojů

Soubor bicích nástrojů založil pan učitel Jiří Boreš ve školním roce 2009/2010. Z počátku založení byla jeho funkce jako doprovodná bicí sekce Tanečního orchestru a později již byl schopen vystupovat jako samostatné hudební těleso. První samostatné skladby pro Soubor bicích nástrojů komponoval sám pan učitel.
Prvotina byla skladbička SAMBIČKA SLABIČKA. V dnešní době vlastní soubor autentickou skladbu s názvem DRUMENÁDA, kterou pro školní soubor zkomponoval na zakázku profesionální bubeník a skladatel pro bicí nástroje pan Libor Kubánek. V souboru spolu hrají mladší a starší žáci bicího oddělení, kteří jsou schopni se učit souhry jednotlivých bicích a perkusních nástrojů. Na veřejných vystoupeních má Soubor bicích nástrojů u publika velmi pozitivní ohlas.

 

 

Přehled hudebních souborů