...

Taneční orchestr Základní umělecké školy

Taneční orchestr Blansko vznikl v roce 1983, kdy tehdejší učitel hry na trubku pan Ladislav Kreslík, člen orchestru Státního divadla v Brně, sestavil malý žákovský band. Po jeho odchodu se v roce 1984 školního bandu ujal bývalý trumpetista Orchestru Gustava Broma pan Václav Holub. Tento pedagog Lidové školy umění v Blansku vedl orchestr do roku 1995/96. Po něm se ujímá vedení bandu učitel Jiří Boreš, který jej vede dodnes a dal souboru název Taneční orchestr ZUŠ Blansko. Za dobu působení orchestru se v něm vystřídalo velké množství žáků, kteří dodnes aktivně účinkují v různých amatérských, poloprofesionálních i profesionálních hudebních tělesech a šíří poslání základního uměleckého školství - šířit živou aktivní kulturu.

  

Přehled hudebních souborů