...

Kytarový soubor

Kytarový soubor základní umělecké školy pod vedením učitele Miloše Pernici je rozdělený na dvě skupiny,
a to soubor mladších žáků a soubor starších žáků. Hrají zde všichni žáci od 4. ročníku, mnohdy i od 3.
a zcela výjimečně žáci 2. ročníku. Jsou zde účastni žáci všech kytarových pedagogů školy.


Soubory vystupují na školních besídkách a na velkých školních koncertech. V druhém případě se oba soubory spojují a vystupují v hojném počtu, mnohdy i za pomoci bývalých absolventů školy a kytarových pedagogů školy.

 

 

Přehled hudebních souborů