...

Distanční výuka

04. 01. 2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

v návaznosti na usnesení vlády ze dne 30.září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav a přijala krizová opatření s účinností ode dne 27. prosince 2020, se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách. 

Z tohoto důvodu Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace 

od pondělí 04. ledna 2021 do 10. ledna 2021

pokračuje ve výuce distanční formou. Distanční výuka se týká jak kolektivních tak i individuálních oborů. 

Účast na této formě vzdělávání je pro žáky ZUŠ dobrovolná. 

V případě, že se Vaše dítě nebude moci distanční výuky z jakéhokoliv důvodu účastnit, 

zákonný zástupce musí dítě řádně omluvit, a to písemným sdělením vyučujícímu a omluvením dítěte do školního systému IZUŠ. Neúčastí na této formě výuky však nevzniká nárok na vrácení poměrné částky z úplaty na vzdělání. 

      S pozdravem a přáním pevného zdraví
      Jiří Žerníček, ředitel školy

Archiv novinek