...

Distanční výuka aktuálně

11. 01. 2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

usnesením Vlády ČR ze dne 07. ledna 2021 byla prodloužena účinnost usnesení, na základě něhož i nadále probíhá výuka v ZUŠ distanční formou. V tomto režimu nadále platí zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách, a to i v následujícím období

od 11. ledna do 22.ledna 2021.

Účast na této formě vzdělávání je pro žáky ZUŠ dobrovolná.
V případě, že se Vaše dítě nebude moci distanční výuky z jakéhokoliv důvodu účastnit, zákonný zástupce musí dítě řádně omluvit, a to písemným sdělením vyučujícímu a omluvením dítěte do školního systému IZUŠ. 

 Neúčastí na této formě výuky však nevzniká nárok na vrácení poměrné částky z úplaty na vzdělání.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Jiří Žerníček, ředitel ZUŠ Blansko

Archiv novinek